Loading...
پروژه‌های انجام شده۱۳۹۹-۸-۱۸ ۲۳:۰۹:۱۲ +۰۰:۰۰

 

تماس با ما:

جهت تماس با ما لطفا اطلاعات خودتان را به آدرس زیر ایمیل فرمایید.

 

Email address
delbimco@gmail.com

 

تماس با من

درباره فعالیت من

هدف اصلی ما در این سایت، کسانی هستند که در ایران به فعالیت حرفه­ ای در بازار ساختمان می ­پردازند اما آشنایی با تکنیک بیم ندارند یا علی رغم برخورداری از دانش اجمالی در این حوزه؛ بکارگیری از آن را به هر دلیل شروع نکرده اند و به دنبال حصول اطمینان از اجرایی و واقعی بودن مزایای مطرح شده ی بهره گیری از فرآیند بیم، هستند. این همراهی برای نترسیدن از تغییر است.

پروژه‌های اخیر

نوشته‌های اخیر